Om InfoOne

InfoOne är en del av informationskoncernen World Info Group AB. InfoOne har sin verksamhet inom business och information intelligence. Tjänsterna utgörs av individuellt organisationsanpassad informationsinsamling för en eller flera kunder i samma produktionskoncept. Även informationsinsamling anpassad efter en viss bransch eller delmarknads informationsbehov.

Idag telefonintervjuas samtliga ledande befattningar i näringslivet i Norden kontinuerligt. Information produceras även via bevakning av webben och enkäter.

Vi har systerföretag i Norge, Finland och Danmark vilket gör koncernen till en ledande aktör inom marknadsinformation baserad på interaktiva media. InfoOne har många spännande och effektiva informationslösningar för dig och ditt företag.

För informationsprojekt i europa eller övriga världen, kontakta InfoOne´s huvudkontor.

"Vi utvecklar, producerar, paketerar och distribuerar marknadsinformation. Information som ökar våra kunders konkurrenskraft på sin marknad och effektiviserar marknadsföringsprocessen."

InfoOne┬┤s Integritetspolicy