Research

Statistiskt säkerställda undersökningar

InfoOne har en lång tradition av att arbeta med marknadsinformation inom i stort sett alla branscher bland nordiska företag. En del i detta är urvalsundersökningar där syftet är att statistiskt säkerställa viss information varför intervjupersonen garanteras anonymitet. Ofta sker detta genom så kallade slumpmässiga urval i den målgrupp du vill undersöka. Genom att välja en extern och oberoende part för dina undersökningsbehov så ger du din undersökning högre tillförlitlighet. Du gör det dessutom enkelt för dig genom att låta en erfaren projektledare hjälpa dig genom hela processen.

Genom att välja InfoOne som leverantör av dina undersökningsbehov så garanteras du en part som, utöver vanan och kunskapen att arbeta med undersökningstjänster enligt vedertagna metoder, även hjälper dig att få praktiskt nytta av resultaten. Vi arbetar dagligen, sedan 1987, med att hjälpa företag att effektivisera sin försäljning och marknadsföring. Den erfarenheten i kombination med InfoOnes undersökningar utgör den bästa garantin för att du får valuta för dina investeringar.

Undersökningsbehoven kan variera stort. För att underlätta för dig har vi valt att presentera några tänkbara situationer. Klicka på respektive länk nedan för mer information. Självklart skräddarsyr vi även undersökningar som i alla avseenden tar fasta på dina behov.

"Vi utvecklar, producerar, paketerar och distribuerar marknadsinformation. Information som ökar våra kunders konkurrenskraft på sin marknad och effektiviserar marknadsföringsprocessen."

InfoOne┬┤s Integritetspolicy