Om foretaket

InfoOne er en del av informasjonskonsernet World Info Group AB. InfoOne har sin virksomhet innen business og information intelligence. Tjenestene omfattes av individuelt organisasjonstilpassede informasjonsinnsamlinger for en eller flere kunder i samme produksjonskonsept. Til og med informasjonsinnsamling tilpasses etter en viss bransje eller delmarknads informasjonsbehov.

I dag telefonintervjues samtlige ledende bedrifter innen næringslivet i Norden kontinuerlig. Informasjon produseres til og med via overvåking av webben og enkäter. Vi har søsterselskaper i Norge, Finland og Danmark som gjør konsernet til en ledende aktør innen markedsinformasjon basert på interaktive media. InfoOne har mange spennende og effektive informasjonsløsninger for Dem og Deres foretak.

For informasjonsprosjekt i Europa eller resten av verden, kontakt InfoOnes hovedkontor.

"Vi utvikler, produserer, pakker og distribuerer markedsinformasjon. Informasjon som øker våre kunders konkurransekraft på sitt marked og effektiviserer markedsføringsprosessen."