Hvordan leverer vi?

De velger selv på hvilket nivå De ønsker å få Deres informasjon. Vi kan forsyne Dem med adresser til Deres marked der vi oppdaterer og bearbeider nettopp Deres målgruppe med basisfakta.

Vi kan forsyne Dem med kartleggende informasjon om nettopp Deres marked og finne ut hvem som f eks kjøper, bruker eller kommer til å anvende nettopp Deres vare eller tjeneste.

Vi kan også forsyne Dem med de som nettopp nå har behov for og skal kjøpe upphandla Deres vare eller tjeneste.

"Vi utvikler, produserer, pakker og distribuerer markedsinformasjon. Informasjon som øker våre kunders konkurransekraft på sitt marked og effektiviserer markedsføringsprosessen."